Aktivitet`s kalender
- 23.04. Hjortepokalskyd. 
- 06.05. Repræs. møde 
- 24.09. Præmieskydning 
Menu                   
Informationsfolder
Foto album
Reklame                    

eXTReMe Tracker

Copyright© Jagtservice.dk

Hvidovre/Københavns Jagtforening

       

Bliv medlem af en aktiv forening

Hvidovre / Københavns Jagtforening er tilknyttet Danmarks Jægerforbund med foreningsnr. 7831.Kontakt formanden på mail:
formand@hkjagt.dk
med oplysninger om ønsket medlemskategori, navn, adresse, fødselsdag og år, tlf.nr. og mailadresse.
Hvis du blot har spørgsmål, kan formanden også kontaktes pr. mail.

Medlemskab gældende for 2017 : Foreningens andel kr. Dj's andel kr. Ialt kr.
Ordinær:
265,-
736,-
1.001,-
Junior: (0 til 15 år)
25,-
100,-
125,-
Ungdom: (16 til 25 år)
100,-
368,-
468,-
Senior: (født 1948 eller tidl.)
195,-
444,-
639,-
Husstand: (pr. husstandsmedlem)
176,-
368,-
544,-
Ekstraordinær *
325,-
50,-
375,-
Støttemedlem u/jagttegn
325,-
100,-
425,-
Kursist
0,-
0,-
0,-
* Ved samtidig medlemskab af anden jagtforening

Den jagtetiske grundlov

  • Al jagt skal have et formål. Jagt skal være andet og mere end blot det at nedlægge vildt. Nedlagt vildt skal opsamles og anvendes.
  • Vildt, der nedlægges i bestandsregulerende, sygdomsbekæmpende eller skadebegrænsende øjemed, skal samles op og helst anvendes. Er det ikke muligt, skal det nedgraves eller destrueres.
  • Al jagtudøvelse skal ske i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning og på en sikkerheds- og dyreværnsmæssig forsvarlig måde, så vildtet dræbes hurtigt og effektivt og således, at anskydninger i videst muligt udstrækning undgås.
  • En egnet og veldresseret hund skal være til rådighed, så nedlagt og anskudt vildt kan findes.
  • Ved al jagtudøvelse skal der vises vidtgående hensyn til andre og andres ejendom og sikkerhed.
  • Al jagt skal udøves på et biologisk forsvarligt grundlag, der sikrer, at jagtudbyttet kun udgør en del af det naturlige bestandsoverskud. Tvivl skal komme vildtet til gode.
  • Den største dyd under jagt er at kunne undlade at skyde. Afgiv hellere et skud for lidt end et skud, som du senere fortryder.