Aktivitet`s kalender
- 23.04. Hjortepokalskyd. 
- 06.05. Repræs. møde 
- 24.09. Præmieskydning 
Menu                   
Informationsfolder
Foto album
Reklame                    

eXTReMe Tracker

Copyright© Jagtservice.dk

       

På jagt i Sverige & NorgeIndførsel af våben til Sverige
I Sverige skal man have tilladelse til at eje stort set alle skydevåben. Gæstende jægere fra udlandet kan dog få tilladelse til at medbringe og bruge jagtvåben fra hjemlandet.
For at indføre jagtvåben og ammunition fra Danmark til Sverige kræves der:

At man henvender sig hos Tullverket ved indrejsen og udfylder en våbendeklaration

Kan også udfyldes elektronisk hos www.tullverket.se anmeld både ind- og udførsel. Våbendeklarationen udfyldes og stemples af en toldfunktionær ved indrejsen

At man kan bevise sin egen og våbnets identitet gennem legitimation og våbenlicens

At våbnet er adskilt (uden bundstykke) under transport
At våbenindehaveren afleverer sit eksemplar af våbendeklarationen til tolden ved udrejsen

Våbendeklarationen gælder højst i tre måneder i Sverige.

Man skal også have et EU-våbenpas, hvis man rejser til Sverige. Passet kan man få hos det danske politi.

Udenlandske gæstejægere kan også låne jagtvåben af svenske jægere. Forudsat at våbenejeren hele tiden er sammen med gæsten, er kravet at den udenlandske jæger er fyldt 15 år og har svensk jagttegn. Hvis en udenlandsk jæger skal på selvstændig jagt med lånt våben, gælder der særlige regler, som man kan få mere information om hos Svenska Jägareförbundet.Svensk jagttegn.

Alle, som går på jagt i Sverige, skal betale en årlig afgift på 300 SEK (2007).
Derved får man et særligt jagttegn, som skal medbringes på jagt.
Jagttegnsblanketter kan fås på postkontorerne, og Länsstyrelsen behandler sager om tilladelse til jagt.

Kan betales via bank/ posthus eller Via netbank.
Dit navn og adresse skal oplyses, personnummer er ikke er nødvendigt.
Husk at påføre BIC og IBAN-kode.
Husk at printe en kvittering ud som dokumentation for indbetalingen.
Afgiften er pt. SEK 300 + omkostninger ved overførsel.

Betales til.

Kammarkollegiet
Jaktvårdsfonden
Box 2218 103 15 Stockholm.
Post giro konto nr.:1014-0
SWIFT/BIC kode: NDEASESS
IBAN kode: SE2895000099603400010140

Indførsel af hund og kat.

3. juli træder nye regler for indførsel af hund og kat i kraft. I en overgangsperiode ind til 1. oktober 2004 gælder både de gamle og nye regler.

Nye regler for indførsel af hund og kat til Sverige forudsætter:

  • at dyret er identitetsmærket med mikrochip eller letlæselig tatovering,
  • at dyret har et dyrepas, som dyrlæge udsteder,
  • at dyret har en gyldig vaccination mod rabies,
  • at dyret er testet for antistoffer mod rabies tidligst 120 dage efter seneste vaccination,
  • at dyret har gennemgået en ormekur mod bændelorm hos en dyrlæge højst 10 dage før indførslen.

I Sverige findes hverken rabies eller dværgbændelorm, og for at undgå smitten kræver Jordbruksverket, at hunden er blevet vaccineret og behandlet for eventuelle sygdomme. Hundeejeren skal medbringe alle originale papirer ved indrejsen til Sverige, og tilladelsen skal stemples af toldmyndigheden. Reglerne for indførsel gælder også for førerhunde.

Vil du have mere information, kan du ringe til Jordbruksverkets direkte telefon for hunde- og kattespørgsmål på 0046-36 15 55 33.

Utlendinger på jakt i Norge- Hva må utlendinger som vil jakte i Norge, gjøre for å få tilsendt jegeravgiftskort?

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å ta jegerprøven dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland. Skal utlendinger jakte i Norge, må de sende sitt utenlandske jegeravgiftskort (jagttegn, jagdschein, hunting licence, jaktkort, jegerbevis eller lignende) til Jegerregisteret pr. faks eller brev med opplysninger om postadresse. Personer som er bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge skyteprøve ved storviltjakt dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland.

- Hvilke regler gjelder for innførsel av våpen til Norge?

Når en utenlandsk borger skal ta med eget våpen inn i Norge, må vedkommende ved innreisen vise Tollvesenet gyldig våpenlisens fra eierens hjemland. Samtidig må vedkommende avgi en skriftlig erklæring på fastsatt skjema fra Tollvesenet som skal inneholde navn, adresse, alder (hvis denne er under 21 år), og opplysninger om våpenets art, kaliber, fabrikkmerke, serienummer, ammunisjonsmengde og art, hva våpenet skal brukes til i Norge og hvor det skal brukes. Erklæringen attesteres av Tollvesenet, og gjelder som våpenkort i to måneder.

- Hvilke regler gjelder for innførsel av hund fra andre land?

Personer bosatt i Sverige kan uten videre ta med seg hund til Norge. Personer bosatt i andre land må forevise helse- og vaksinasjonsattest utfylt og undertegnet av autorisert veterinær. Attest skal gis på et skjema som er utarbeidet eller godkjent av Statens dyrehelsetilsyn. Nærmere informasjon kan du få ved henvendelse til Statens dyrehelsetilsyn eller Landbruksdepartementet.

For spesifiserte opplysninger/- ytterligere informasjon, ta kontakt med jegerregisteret i Brønnøysund:

Jegerregisteret: Postboks 398
8901 Brønnøysund
Norge
Telefon: 0047 75 00 79 99
Telefaks: 0047 75 00 79 50
E-post: jegerregisteret@brreg.no